Vaska Baklarova

Vaska Baklarova

General Manager at Viomoda

Васка Бакларова е креативен основател, управител и генерален мениджър на Виомода България. Това е иновативна немско- австрийска инвестиция за производство на високотехнологични спортни облекла. Като основен генератор на идеите и създател на фирма започнала от нулата, в рамките на само 5 години тя и нейният екип изграждат 3 производствени бази, екип от 270 служителя, ежегодно създават уникални модели с високи международни награди за иновации.

В началото на 2019г. създава Агенция за корпоративно развитие, след като анализира, че пазара на труда става все по-ограничен от страна на добре обучени, креативни и мотивирани кадри. От друга страна студентите често не получават шанс за развитие, защото нямат натрупан стаж, но пък имат голяма мотивация да се развият и намерят мястото си в работното общество. Проектът стартира с цел да набере база данни за фирмите на територията на гр. Пловдив, които предлагат платени стажове и работни групи от студенти, спрямо интересите им за развитие в големите предприятия.

Искрено вярва в тази кауза, която ще развива в следващите години. Икономиката на България трябва да се движи напред, показвайки иновативно мислене и високо качество на създадените продукти. Основен инструмент за това са свежите креативни младежи от новото поколение, които трябва да се интегрират успешно в бизнес средата.

Sessions

Подай ръка- създай работна сила (15:00 - 15:15)